Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

Hondenbeleid

Bezoekers met honden zijn trouwe gebruikers van de natuur- en recreatiegebieden van  Groenalliantie Midden-Holland. Met een nieuw hondenbeleid voor alle gebieden zorgen we ervoor dat de regels voor hondenbezitters eenduidig en helder zijn. Een zorgvuldige introductie hoort hierbij, net zoals toezicht en handhaving van dit beleid.

Regels en criteria

De eerste stap bestaat uit het vastleggen van de regels voor honden in een gemeenschappelijke verordening voor alle gebieden. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken gemeenten. Ook stellen we samen met hondenuitlaatservices en gemeenten criteria op voor een vergunningensysteem voor hondenuitlaatservices. Tenslotte moet een nieuw zoneringplan per recreatiegebied duidelijk maken waar bezoekers hun hond wel en niet mogen laten loslopen.

Deelprojecten

1. Ontwikkelen van een gemeenschappelijke verordening met de regels voor honden voor alle gebieden
2. Invoeren van beleid voor hondenuitlaatservices
3. Opstellen zoneringsplan per gebied
4. Ontwikkelen strategie voor toezicht en handhaving

Planning

Het concept van de gemeenschappelijke verordening wordt in oktober 2018 aan het bestuur van Groenalliantie voorgelegd, waarna de gemeenten de verordening zullen vaststellen. Begin 2019 treedt de verordening in werking.

Besluitvorming

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJsel, Krimpenerwaard en Waddinxveen moeten allen afzonderlijk de algemene verordening vaststellen. Daarna kan deze pas in werking treden.

Samenwerkingspartners

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in dit project samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJsel, Krimpenerwaard en Waddinxveen, hondenuitlaatservices en bezoekers van de gebieden.

Projectleider 

Met vragen kunt u terecht bij Gert Wit, projectleider hondenbeleid