Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

Idylle in de Goudse Hout is ingezaaid

September 19, 2019 259 keer bekeken 0 comments

Op 17 september hebben een tiental vrijwilligers van de Vrienden van de Goudse Hout een idylle van honderden vierkante meters ingezaaid in de Goudse Hout. Wethouder Hilde Niezen van gemeente Gouda, tevens algemeen bestuurslid van Groenalliantie, en boswachter Kees Kool van Staatsbosbeheer strooiden de eerste zaden.

Idylle

De nut en noodzaak van biodiversiteit krijgt steeds meer aandacht in de samenleving. Zo gaat het slecht met veel vlinders en andere insecten. Bloemrijke velden zijn dan ook van groot belang. Groenalliantie Midden-Holland heeft in de Goudse Hout 900 m2 grond beschikbaar gesteld voor een idylle, een plek vol bloemen voor vlinders, bijen en andere insecten. Door de grond in te zaaien met een duurzaam, meerjarig en inheems bloemenmengsel zal de idylle jarenlang de vlinders en insecten voorzien van nectar. “We gaan de komende jaren ook bijhouden welke vlinders dit aantrekt en of er ook meer bijen komen,” aldus Kars Veling van de Vlinderstichting.

Samenwerking

De Goudse Hout had al een idylle van zo’n 900 m2. Deze is vorige week bijgezaaid met zaden die door vrijwilligers van Vrienden van de Goudse Hout en de Heemtuin in de Heemtuin geoogst zijn. De nieuwe idylle is ingezaaid met bloemenmengsel die door de Vlinderstichting ter beschikking gesteld is. Samen met de Vrienden van de Goudse Hout, Staatsbosbeheer, IVN IJssel en Gouwe, KNNV en Vereniging Netwerk Achterwillens wordt de idylle onderhouden. De idylle ligt naast het Ontmoetingsplein in de Goudse Hout, ideaal dus ook voor bezoekers om van de bloemenzee te genieten. Komend voorjaar zullen de eerste bloemen al bloeien, maar over 2 tot 3 jaar is de idylle pas echt op haar mooist.

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings