Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

Wensen bezoekers recreatiegebieden Goudse Hout en Reeuwijkse Hout

September 23, 2019 294 keer bekeken 4 comments

In juni en juli zijn in de Goudse Hout en de Reeuwijkse Hout buitensessies geweest waarbij publiek mee kon denken over nieuwe plannen voor hun recreatiegebieden. Fase 1 van de kwaliteitsimpuls is in deze gebieden (bijna) afgerond en Groenalliantie is bezig met de planvorming van fase 2.

In fase 2 wordt in beide gebieden de natuurlijke opbouw van het bos verbeterd en meer bloemrijk grasland gecreëerd. Naast deze en andere plannen wil Groenalliantie waar mogelijk is de wensen van het publiek meenemen in de planvorming.

Goudse Hout

Naast het bos en de graslanden ligt in de Goudse Hout in fase 2 de nadruk op het verbeteren van de padenstructuur en de twee entrees bij de Achterwillensebocht en de Platteweg. Omwonenden gaven tijdens de buitensessie op 29 juni aan dat o.a. de wandelpaden breder mogen. Daarnaast wil men graag om de plas kunnen wandelen, zijn de waterkwaliteit en ganzenpoep een punt van zorg en zou men op zonnige dagen ergens een ijsje willen eten of iets willen drinken.

Reeuwijkse Hout

In de Reeuwijkse Hout ligt in fase 2 naast het bos en de graslanden het accent op het verbeteren van het strand en de oeverzone. Tijdens de buitensessie op 6 juli werden daarnaast ideeën geopperd als voorzieningen voor in de winter en verbetering van de waterkwaliteit. Op drukke dagen is daarnaast fietsen soms bijna niet mogelijk omdat er zoveel wandelaars lopen, daarom zou een apart fietspad ook een fijne toevoeging zijn. 

Informatiebijeenkomsten in het najaar

Bovenstaande suggesties zijn slechts een greep uit de lijst waar betrokken omwonenden en bezoekers mee kwamen. Groenalliantie is blij met de input die geleverd is. Het projectteam gaat alle ideeën bespreken en kijken welke wensen meegenomen kunnen worden in de definitieve plannen. In het najaar worden informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin recreatieschap Groenalliantie de ontwerpen voor fase 2 van de kwaliteitsimpuls voor de Goudse Hout en de Reeuwijkse Hout presenteert en toelicht.

4  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Margaret - Groenalliantie May 15, 2020

Geachte heer Penders,
Dank voor uw bericht. Uw suggestie voor het plaatsen van trainingstoestellen heeft zeker nog de aandacht. Het inrichtingsplan voor de Goudse Hout fase 2, zoals gepresenteerd tijdens de informatieavond bij WC Excelsior, wordt binnenkort afgerond. Het plan is inmiddels grotendeels door het bestuur vastgesteld. Het laatste onderdeel volgt begin juli a.s. Na de zomer start de voorbereiding voor de uitvoering. Aanvullende suggesties zoals de door u voorgestelde trainingstoestellen, hebben we nog niet mee kunnen meenemen in deze fase. We hebben in de afgelopen maanden diverse suggesties voor aanvullende voorzieningen ontvangen, waaronder die voor bootcamp/calisthenics/training. Na de zomer besluit Groenalliantie of en zo ja hoe deze wensen nog kunnen worden gehonoreerd. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Frans Penders 06=19998660 May 07, 2020

Geachte Alliantie,

Ik  heb de voorlichtingsbijeenkomst in de kantine van de Goudse wielrenvereninging bezocht en daar een krantenartikel achtergelaten (met daarop vermeld mijn naam en telef.) 

Het artikel met foto ging over de plaatsing van traningstoestellen in de publieke ruimte, zoals gerealiseerd was in Utrecht.

Ik heb "helaas" echter nog geen reaktie mogen ontvangen of de plaatsing een goed idee is en haalbaar is.

Kunt u mij laten weten wat de beslissing is geworden danwel nog moet worden genomen ?

 

In afwachting....

Frans Penders 06-19998660

 

Laura - Groenalliantie Midden-Holland September 26, 2019

Beste Rika, bedankt voor je bericht. Ik zal je idee doorgeven aan de betrokken collega's.

Rika September 25, 2019

Ik zal graag meer bankjes zien om op te kunnen zitten. Vooral als je niet zo goed ter been bentis het lastig. Vooral op het pad tussen surfplas en Sloene. Ook aan de achterzijde is er niets. Ik kan daardoor niet verder wandelen als het strand met klein stukje linkerzijde, maar de eerste bankjes zitten vaak vol en dan red ik het al niet meer.

Cookie settings