Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

Krimpenerhout en Loetbos heropend na grote opknapbeurt en nieuwe voorzieningen

September 22, 2019 303 keer bekeken 2 comments

Groenalliantie Midden-Holland heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in haar natuurgebieden om de recreatiegebieden nog aantrekkelijker te maken. Op woensdagochtend openden voorzitter Kees Oskam, bestuurders Kirsten Jaarsma en Jan Vente van Groenalliantie Midden-Holland samen met Rene Klein van de

...Provincie Zuid-Holland de Krimpenerhout en het Loetbos na een grote opknapbeurt en allerlei nieuwe voorzieningen.

Verschillende verbeteringen

In en rond de surfplas in de Krimpenerhout is het strand verbreed, de waterkwaliteit verbeterd en een amfibieenpool aangelegd. Ten oosten van de zwemplas is een groot speeleiland gecreëerd voor kinderen. Binnenkort is een nieuw ontmoetingsgebouw en de vernieuwde entree in de Krimpenerhout ook klaar. In het Loetbos is een overdekte picknickplek met de naam Hoedje van het Loetje, een nieuw toiletgebouw, de fruitbomentuin uitgebreid, diverse speel mogelijkheden voor kinderen en een grote, iconische mol aangelegd. De werkzaamheden in de Krimpenerhout zijn nog niet volledig afgerond, zo wordt er nog gewerkt aan een ontmoetingsplein met verschillende bankjes en het vernieuwen van de hoofdentree. In het Loetbos kun je binnenkort ook diverse nieuwe wandelroutes ontdekken.

Verbeteren waterkwaliteit
Om de waterkwaliteit in de surfplas te verbeteren is in samenwerking met Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard verschillende maatregelen genomen. De bodem van de surfplas is afgezand; een deel van de brasems is afgevangen; er is een natuurvriendelijke oever aangelegd; en er komt weinig tot geen water van buitenaf meer in de plas. Dit moet er met elkaar voor zorgen dat er minder voedingsstoffen in de plas zijn, waardoor algen minder snel zullen groeien en geen overlast meer veroorzaken. En met succes, deze zomer is geen blauwalg geconstateerd.

Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

De ontwikkelingen zijn onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie fase 1. De Kwaliteitsimpuls bestaat uit meerdere fasen en heeft als doel natuurgebieden aantrekkelijker te maken voor bezoekers zodat zij er meer kunnen doen, beleven en zien. In het ene gebied volstaat een kleine opknapbeurt, elders staan aanzienlijke veranderingen op stapel. Groenalliantie Midden-Holland is eigenaar van de recreatiegebieden en opdrachtgever voor de Kwaliteitsimpuls. Een deel van het werk is gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. Het hoogheemraadschap heeft met haar deskundigheid en financiële middelen bijgedragen aan het verbeteren van de surfplas. Agnes van Zoelen, Hoogheemraad bij Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en Nick de Snoo, provinciehoofd Zuid-Holland bij Staatsbosbeheer spraken tijdens de opening hun bewondering uit voor de snelheid, samenwerking en uiteindelijke resultaat van het project.

foto: opening Loetbos

Groenalliantie Midden-Holland

Groenalliantie Midden-Holland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de recreatiegebieden Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebieden.

Bekijk de pagina Projecten op deze website als u meer wilt weten.

2  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Laura - Groenalliantie October 08, 2019

Beste Karel, bedankt voor je bericht. Omdat er op het Tennetterrein weinig tot geen onderhoud aan de berenklauw plaatsvindt, hebben wij er op onze aangrenzende grond last van. We proberen er zo veel mogelijk uit te steken, maar omdat ze op het Tennetterrein niet verwijderd worden, komen ze bij ons net zo snel weer terug. We blijven ons best doen om het te beperken. Misschien wat positiever nieuws: er gaat er wel een paaltjeswandelroute gerealiseerd worden en de speellocatie krijgt een update!

karel.peters@outllook.com October 03, 2019

Nu nog het groenbeheer aan de Krimpense kant van het Tennetterrein:
een rommeltje van groenafval, brandnetels en exoten als reuzenberenklauwen die hier dus helemaal niet thuishoren, terwijl het een intensief gebruikt wandelgebied betreft.

Cookie settings