Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

Elfhoeven

De Elfhoevenstrook ligt langs de noord- en oostoever van de plas Elfhoeven, één van de Reeuwijkse Plassen. De strook bestaat uit speel- en ligweiden, bosschages en een gedeelte met nat gras- en rietland. Het gebied is onderdeel van de wandelroute door het plassengebied. De kwaliteittsimpuls voorziet in de herinrichting van het entreegebied inclusief het vernieuwen van de speelplek, het meubilair en de informatievoorzieningen. Het project is nog niet gestart.

Planning

De planvorming is gestart in 2018.

Samenwerkingspartners

De Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en met omwonenden.

Projectleider

Met vragen kunt u terecht bij Maarten van Arkel.