Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

Gouwebos

Het Gouwebos is voor haar directe omgeving een belangrijk uitloopgebied. Er komen nieuwe sport- en speelvoorzieningen zoals een avontuurlijke speelplaats aan de kant van Waddinxveen. Het gebied krijgt in onze visie meer identiteit.
 

Dichtbij de dorpen

Het Gouwebos ligt ingesloten tussen de Waddinxveen en Boskoop. Het recreatiegebied functioneert vooral voor inwoners van de aanliggende dorpen. Je kan er prima fietsen, wandelen, hond uitlaten, hardlopen en spelen. De fietspaden in het Gouwebos verbinden Boskoop en Waddinxveen met elkaar en sluiten aan op het regionale fietsnetwerk.

Deelprojecten

  1. Verbeteren van bos-, grasland-, en padenstructuur. Hierdoor ontstaat meer diversiteit en  landschapsbeleving.
  2. Realiseren nieuwe en opwaarderen van bestaande sport- en speelvoorzieningen; aanleggen speelplaats aan kant van Waddinxveen.
  3. Herinrichten oevers en water (aanleggen natuurvriendelijke oevers, vergroten belevingswaarde)
  4. Vernieuwen informatievoorzieningen.

Planning

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Deelproject 1 bevindt zich in de planvormingsfase en voor project 4 is eveneens een plan gemaakt. Van deelproject 2 (de avontuurlijke speelplaats) wordt de uitvoering voorbereid. Begin 2019 wordt gestart met de eerste uitvoerende werkzaamheden.

Samenwerkingspartners

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met de gemeente Waddinxveen, Gebruikersgroep Gouwebos, IVN en KNNV.

Projectleider

Met vragen kunt u terecht bij Peter de Block, projectleider Reeuwijkse Plassen e.o.