Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

't Weegje en Oostpolder

Recreatiegebied ’t Weegje en de Oostpolder grenzen aan elkaar. Door de aanleg van de nieuwe Goudse wijk Westergouwe neemt het gebruik van beide gebieden toe. Daarom verbeteren we de verbinding tussen de gebieden en vergroten we de recreatieve belevingswaarde.

Ontsluiten en verbinden

De Oostpolder en ’t Weegje hebben elk een eigen sfeer.  ’t Weegje is een aantrekkelijk, half-besloten en waterrijk gebied met hoge ecologische waarden. Je kunt er prima wandelen, fietsen, vissen, kanoën en roeien. De Oostpolder is een vrij open poldergebied en is deels nog in particulier agrarisch gebruik. Het heeft belangrijke natuur en landschapswaarden, maar is matig ontsloten. Er is slechts een enkel wandel- en fietspad. Het project voorziet in herinrichting van de spoorzone, de verbinding tussen ’t Weegje en de Oostpolder.

Aanpak entreegebied

Het entreegebied van ’t Weegje wordt aangepakt. Er is een ontwerp gemaakt voor de inrichting  van de centrale toegang en het parkeerterrein. Ook komt er een speelvoorziening nabij Restaurant Het Praathuis. Het project voorziet verder in vernieuwing van de informatievoorzieningen en het verbeteren van enkele routes, waaronder de kanoroute. Begin 2018 is een nieuw informatiepaneel in de Oostpolder geplaatst.

Deelprojecten

  1. Herontwikkelen entreegebied ’t Weegje.
  2. Verbeteren routes (kanoroute en wandelroute Wilhelminakade).
  3. Herinrichten spoorzone (verbinding tussen ’t Weegje en de Oostpolder).
  4. Vernieuwen informatievoorzieningen.

Planning

Het project wordt gefaseerd gerealiseerd. Van de deelprojecten 1 en 4 is de planvorming afgerond. Voor de deelprojecten 2 en 3 is de planvorming gestart in 2018.

Samenwerking

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met de gemeente Waddinxveen en de Provincie Zuid-Holland. Bij de herinrichting van het entreegebied is Restaurant Het Praathuis betrokken. Het vogelkijkscherm scherm is gerealiseerd met de KNNV en het IVN en mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Provincie Zuid-Holland. Bij de planvorming zijn omwonenden en andere belanghebbenden betrokken.

Projectleider

Met vragen kunt u terecht bij Peter de Block, projectleider Reeuwijkse Plassen e.o.